W FRUSTRACJI

Stan frustracji wiąże się z obni­żeniem odporności na sytuacje trudne oraz często z rezygnacją z realizacji pragnień i dążeń, a także z apatią i depresją.Zaburzenia w reakcjach człowieka współczesnego przejawiające się w dezorganizacji zachowania, w sta­nach lękowych i stanach frustracji charakteryzują lu­dzi określanych jako nieprzystosowani do zmienionych warunków życia, do nowych zadań w ćrcdowisku. Określamy kogoś jako nieprzystosowanego na podstawie obserwacji jego niewłaściwych postaw, nieumiejętności organizowania sobie życia, niezrozu­mienia sytuacji i zmian w otoczeniu, niewykorzysty­wania własnych zdolności, deptania zasad współżycia społecznego. Stosowane kryteria oceny nieprzystoso­wania są zarówno psychologiczne, jak społeczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *