ZASADY I METODY POSTĘPOWANIA

Zachorowania, zatrucia i wypadki często stwarzają sytuacje zagrożenia życia i wymagają szybkiej pomocy lekarskiej. Bywają jednak takie okoliczności, w których natychmiastowa pomoc lekarska jest niemożliwa, a sytuacja wymaga szybkiego doraźnego działania. Zwlekanie z udzieleniem pomocy w niektórych przypadkach może być groźne w skutkach dla życia dziecka, natomiast nieumiejętne i nieprawidłowe postępowanie zwykle przynosi więcej szkody niż pożytku w dalszym leczeniu. Zasady postępowania w stanach nagłych zachorowań i wypadkach powinny znać wszystkie osoby opiekujące się dzieckiem, a zwłaszcza higienistki zatrudnione w zakładach zbiorowego wychowania i nauczania (w przedszkolach, szkołach, domach dziecka) oraz ośrodkach wypoczynku (kolonie letnie i zimowiska). Trzeba zawsze mieć na uwadze dużą żywotność i ruchliwość fizjologiczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, cechy te łącznie z ciekawością dzieci stwarzają warunki do częstszego ulegania wypadkom różnego rodzaju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *