MINIMALIZOWANIE EFEKTÓW

W podobny sposób przebiega procedura procesów sądowych. Unie­możliwia się układanie faktów poprzez zezwolenie przeciwnikowi na wygłoszenie opinii — nawet bardzo zdecydowanych. Każda strona ukła­da fakty (w końcu tego właśnie oczekujemy od prawników), ale przy­najmniej prezentowane są racje obu stron. Każdy z przeciwników ma okazję przepytać świadków strony przeciwnej lub ujawnić dodatkowe fakty, które inaczej zostałyby ukryte. Układanie faktów następuje również w pisemnym przekazywaniu informacji. Z tego powodu ważne jest, aby czytać gazety prezentujące różne punkty widzenia. Może się jednak niestety zdarzyć, że wszystkie główne źródła informacji będą prezentowały fakty ułożone w podobny sposób. W takich sytuacjach trudno ludziom zrozumieć pewne skom­plikowane kwestie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *