SKUTECZNOŚĆ TECHNIKI

Takie sceny mają wywołać u widzów przyjemne sko­jarzenia, związane z tymi ludźmi i z tą scenerią, a następnie przenieść te uczucia na (pozornie) palone przez nich papierosy.Ta technika jest — dzięki telewizji — tak skuteczna, że jej ślady można zauważyć w większości reklam handlowych czy politycz­nych. Wiele spośród ostatnich negatywnych kampanii wyborczych opartych jest na zasadzie transferu. Audycja jednego z kandydatów może koncentrować się na pewnym niekorzystnym symbolu, przy­pisywanym przeciwnikowi; nierzadko związek ten jest bardzo odle­gły. Jeśli jednak audycja okaże się efektywna, powtarza się ją w nie­skończoność, aby dać ludziom powód do głosowania przeciwko rywa­lowi.Audycje te są szkodliwe, ponieważ — na nieszczęście dla demo­kracji — uniemożliwiają dyskusje na ważne tematy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *