Zasady kierowane w prawdziwym życiu

„Równy chłop” i „zasada transferu” nie zawsze jednak muszą być szkodliwymi technikami. Wiele akcji wartych poparcia także się nimi posługuje, aby wywrzeć wpływ na opinię publiczną. Problem jed­nak w tym, że ludziom trudno oddzielić prawdę od fikcji, kiedy mają do czynienia z fikcyjnymi obrazami. Powinni mieć świadomość, jak te techniki na nich oddziaływają, aby móc chronić przed nimi wła­sne opinie. Przez posługiwanie się ogólnikami-błyskotkami mówca lub pisarz usiłują sprzedać swoje pomysły w otoczeniu emocjonalnie naładowanych słów, takich jak wolność, prawda, sprawiedliwość, de­mokracja, swoboda, braterstwo. Aby ocenić, ile warte jest takie ro­zumowanie, postaraj się usunąć z niego „ogólniki-błyskotki” — wtedy jasno zobaczysz podstawowe idee.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *