Z KONTEKSTU

Typowy cytat w reklamówce filmu może wyglądać następująco: „«Great Movie Magazine» pisze o «talentach wartych miliony dolarów… bły­skotliwych scenografiach… najlepszych operatorach do świetnych ujęć»”. Wydaje się oczywiste, że „Great Movie Magazine” wydał po­zytywną opinię o tym filmie. Jednak tak naprawdę opinia ta mogła rów­nież wyglądać następująco: . „Ten film jest rzeczywiście niezwykły — ukazuje, w jaki sposób Hollywood gromadzi talenty warte miliony dolarów, tworzy błyskotli­we scenografie, wynajmuje najlepszych operatorów do świetnych ujęć, a następnie marnuje to wszystko na banalny scenariusz. Efekt jest tak mizerny, że w środku filmu musieliśmy po prostu wyjść z kina”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *