Dzieci a nadpobudliwość psychoruchowa: Jak skutecznie pomóc?

Dzieci a nadpobudliwość psychoruchowa: Jak skutecznie pomóc?


Nadpobudliwość psychoruchowa jest coraz częściej diagnozowana u dzieci i może poważnie wpływać na ich codzienne funkcjonowanie. Wielu rodziców nie wie, jak skutecznie pomóc swoim dzieciom w radzeniu sobie z tym wyzwaniem. W tym artykule dowiesz się, jak rozpoznać nadpobudliwość psychoruchową u dziecka oraz jakie metody można zastosować, aby pomóc mu w radzeniu sobie z tym problemem.

I. Co to jest nadpobudliwość psychoruchowa?

Nadpobudliwość psychoruchowa (NPH) to zaburzenie, które charakteryzuje się dużym poziomem pobudzenia zarówno psychicznego, jak i ruchowego. Dzieci z NPH często mają trudności w kontrolowaniu swoich emocji, są nadpobudliwe, impulsywne i mają trudności w skupieniu uwagi.

II. Jak rozpoznać nadpobudliwość psychoruchową u dziecka?

 1. Nadmierny ruch – dziecko nie potrafi usiedzieć w miejscu, ciągle się porusza i wierci.
 2. Nadmierna impulsywność – dziecko nie potrafi powstrzymać się przed działaniem, działa bez zastanowienia na skutek.
 3. Trudności w skupieniu uwagi – dziecko ma problemy z koncentracją na jednej czynności przez dłuższy czas.
 4. Nadmierna ekspresywność emocjonalna – dziecko ma trudności z kontrolowaniem swoich emocji, często reaguje burzliwie i wybuchowo.
 5. Trudności w relacjach społecznych – dziecko może mieć trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z rówieśnikami.

III. Jak skutecznie pomagać dziecku z nadpobudliwością psychoruchową?

 1. Edukacja rodziców – zapoznanie się z informacjami na temat NPH i zrozumienie, jakie wyzwania stawia ono przed dzieckiem.
 2. Stabilność emocjonalna – zapewnienie dziecku stabilnej i spokojnej atmosfery domowej może pomóc mu w radzeniu sobie z nadpobudliwością.
 3. Utrzymywanie regularnych rytuałów – ustalenie stałego harmonogramu dnia może pomóc dziecku w lepszym skupieniu uwagi i kontrolowaniu impulsów.
 4. Zastosowanie technik relaksacyjnych – nauka technik oddechowych czy medytacji może pomóc dziecku w redukcji poziomu pobudzenia.
 5. Zainteresowania i aktywności ruchowe – zapewnienie dziecku możliwości wykorzystania nadmiaru energii poprzez aktywności sportowe i ruchowe.
 6. Terapia behawioralna – skorzystanie z terapii behawioralnej może być skutecznym sposobem na naukę skutecznej kontroli impulsów i emocji.
 7. Indywidualne podejście – pamiętaj, że każde dziecko jest inne, więc ważne jest indywidualne dostosowanie metod pomocy zgodnie z potrzebami i preferencjami dziecka.

Podsumowanie:

Nadpobudliwość psychoruchowa jest wyzwaniem zarówno dla dzieci, jak i dla ich rodziców. Jednak z odpowiednią edukacją, zrozumieniem i skutecznymi metodami można pomóc dziecku radzić sobie z tym problemem. Ważne jest zapewnienie dziecku stabilności emocjonalnej, edukacja rodziców oraz wykorzystanie różnych strategii, takich jak utrzymywanie regularnych rytuałów, stosowanie technik relaksacyjnych czy aktywności ruchowe. Każde dziecko jest inne, dlatego ważne jest także indywidualne podejście i dostosowanie metod pomocy do konkretnych potrzeb i preferencji dziecka. Zrozumienie i wsparcie rodziców są kluczowe w procesie pomagania dziecku w radzeniu sobie z nadpobudliwością psychoruchową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *