TAKTYKA MĘTNEJ WODY

Pokazać, kim są naprawdę: ci cwaniacy ukrywają swoje prawdziwe oblicze.Machinacje: to słowo implikuje, że ma miejsce niecny spisek, w którym ktoś pociąga zza sceny za sznurki, a kukiełki wykonują brudną robotę.Taktyka mętnej wody: to wywołuje nieprzyjemne skojarzenia z bru­dami i pomyjami.Wałka polityczna może być zdrowa dla danej społeczności, kiedy prowadzi do dyskusji, formułowania pytań i zmusza przywódców poli­tycznych do wzięcia odpowiedzialności za swe działania. Jednak kiedy dyskusja sprowadza się do wyzwisk i posługiwania się naładowanymi emocjonalnie frazami, traci prawdziwy sens. Taka taktyka bywa jednak skuteczna, kiedy mamy do czynienia z ludźmi, którzy niewiele wiedzą o dyskutowanych kwestiach lub nie są przyzwyczajeni do zastanawia­nia się nad nimi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *