NASTĘPNE WAŻNE CZYNNIKI

Następnymi ważnymi czynnikami, warunkującymi odporność na obciążenie psychiczne, są nasze umie­jętności, kompetencje, wiedza, do- śwadczenie i kwalifikacje. Często nad­mierna pobudliwość emocjonalna zakłócająca spraw­ność psychiczną jest u człowieka wynikiem słabego przygotowania do wymagań i zadań stawianych przez środowisko. Słabe wypracowanie tak zwanych sche­matów operacyjnych, czyli wiadomości lub umiejęt­ności utrudnia działanie, ponieważ człowiek nie wie, co i jak czynić w nowej i trudniejszej sytuacji życiowej. Może to być wynikiem niedouczenia, niedoszkolenia, braku treningu lub doświadczenia. Pod wpływem do­świadczenia i treningu wykształcają się u człowieka pewne układy orientacyjne (wiadomości) i układy wy­konawcze (nawyki lub umiejętności), które pozwalają na prawidłowość funkcjonowania w różnych trudnych sytuacjach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *