ROZWAŻANA ROLA

Poprzednio rozważana rola informacji wskazuje na ich znaczenie dla zwiększenia odporności na obciążenie psychiczne. Nasza zdolność do działania wolniej ulega destrukcyjnemu wpływowi pobudzenia emocjonalnego w trudnej sytuacji życiowej wtedy, gdy w zdobywanie umiejętności włożyliśmy dużo wysiłku i trudu. Wiedzą o tym dobrze uczniowie i studenci zdający egzaminy.Innym czynnikiem decydującym o odporności na obciążenie jest znajomość położenia i sytu­acji. Istnieją liczne dowody na to, że z najtrudniej­szych sytuacji (katastrofy, pożary, wypadki) ludzie wychodzili bez szkód, gdy orientowali się choćby w niektórych elementach tej jytuacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *