DUŻO PUBLIKACJI

Istnieje dużo. publikacji wskazujących, na celowość i pożytek ruchu, fizycznego* między innymi, dla prawidłowego funkcjonawania u- kładu krążenia, układu oddechowego i hormonalnego, a zwłaszcza dla układu nerwowego. Jak wykazują dane ONZ oparte, na analizie, trybu życia przeciętnego Eu- , ropejczyka, powinniśmy^ codziennie; przejść marszem około 6—8 km (co oznacza1—2 godziny; umiarkowane­go wysiłku fizycznego). dla .uzyskania – koniecznej dla zdrowia sprawności. Wysiłek po pracy, jeśli ma przy­nieść odprężenienerwowe .i .psychiczne, musi-być inny od ,tęgo, który, obciąża, nas podczas. pracy, zawodowej^ i ;W,; odniesieniu do zachowania się ;W,-pracy,- zasady higieny psychicznej, poleca ją, między innymi, unikać spiętrzania ; spraw n i e z a ł a t w i o ny c h, bowiem sprzyja to ogromnie narastaniu obciążenia psy­chicznego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *