JEDEN Z POWODÓW

Pomimo że pojawiały się akty dyskryminacji wobec Niemców i Włochów, były one zdecydowanie mniej intensywne. Wy­daje się zatem, że — ogólnie rzecz biorąc — Amerykanie są bardziej pozytywnie nastawieni do ludzi, którzy są do nich podobni, niż do tych, którzy wyglądają inaczej.Jednym z powodów, dla których tak trudno zlikwidować uprzedze­nia i dyskryminację w stosunku do czarnych, jest fakt, że kolejne gene­racje nie są w stanie zlikwidować różnic, tak jak to się dzieje wobec innych imigrantów. Potomkowie białych emigrantów w drugim i trze­cim pokoleniu mówią i wyglądają tak samo jak inni biali Amerykanie; generalnie mogą zdobyć te same stanowiska pracy i mieszkać tam, gdzie chcą. Nie jest to jednak możliwe dla czarnych, którym kolor skóry sku­tecznie uniemożliwia wykonywanie wielu zawodów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *