TRUDNOŚCI AKCEPTACJI

Człowiek; współczesny, przystosowując swoją osobo­wość i aktywność do środowiska, musi świadomie prze­kształcać to środowisko w sposób mu odpowiadający i’pozwalający na rozwijanie pełnej aktywności. W ota­czającym nas świecie, abyśmy czuli się dobrze, sami musimy wykazywać aktywność skierowaną na Zaspo­kajanie nie’ tylko potrzeb biologicznych, ale także na to, aby zmniejszać ujemne skutki obciążenia,’jakie nie­sie dzisiejszy postęp cywilizacji’i zapobie­gać niepożądanym konsekwencjom zmian,  jakie  on wnosi w sferę psychiczną człowieka. ‘ – (Oczywiście,; że wszystkie: przedstawione, sposoby, które’mają zapobiegać szkodliwym wpływom obciąże­nia psychicznego na współczesnego człowieka, dotycżą przede wszystkim ludzi aktualnie zdrowych, a nie tych, którzy powinni swoje zdrowie i poważne już trudności adaptacji do życia powierzyć neurologowi, psychiatrze lub psychologowi, bo przekroczyli granice możliwości przystosowawczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *