KORZYSTNA ALTERNATYWA

Ta pierwsza alter­natywa wydaje się korzystniejsza nawet wobec rze­czywistych zagrożeń. Z innych wskazań higieny psychicznej warto sto­sować tę, która podkreśla konieczność odprę­żania s i ę, tak zwanego „wyłączania się” dla uwol­nienia od napięć i rozdrażnień rujnujących nam serca i układ nerwowy. Czynny wypoczynek i hobby (sport, turystyka, rybołóstwo, uprawa dział­ki, kolekcjonerstwo różnego rodzaju, sztuka itp.) — to rodzaje aktywności, które sprzyjają odprężeniu, urozmaicają życie i zmieniają ustosunkowanie do ży­cia w warunkach przeciążeń.Prawidłowo wypoczywać, to nie .znaczy cały dzień leżeć, ale korzystać z różnych form czynnego wypo­czynku, w ośrodkach rekreacji, wczasowiskach i ośrod­kach oświatowych. Konieczne jest unikanie monotonii, bo życie nie może być płaskie i jednostajne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *