PODŚWIADOME UKŁADANIE FAKTÓW

Pomimo że termin „układanie faktów” odnosi się zazwyczaj do ce­lowego ukrywania tych niewygodnych, mamy także do czynienia ze znacznie bardziej rozpowszechnionym, niezamierzonym, podświado­mym układaniem faktów. Każda osoba ma indywidualny system pod­stawowych przekonań i wartości, który kieruje indywidualnymi ocena­mi tego, co jest dobre, a co złe. Kiedy dyskutujemy na temat kwestii, które dotyczą naszego systemu wartości, ta dyskusja ma emocjonalne zabarwienie. Często bronimy się przed zaakceptowaniem faktów, które podają w wątpliwość nasze podstawowe przekonania; przypisujemy znacznie większą wagę faktom, które je faworyzują. Ponieważ takim mechanizmom podlegają także reporterzy prasowi 0 telewizyjni, oni również nie są w stanie uniknąć podświadomego ukła­dania faktów. Pomimo że większość reporterów opanowała sztukę uni­kania tego typu efektów, czynnik ten odgrywa rolę przy ich wyborach dotyczących tego, o czym pisać, z kim przeprowadzić wywiad i jak napisać reportaż.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *