PRZYDATNE INFORMACJE

Wraz z przydatnymi informacjami, jakich mogą dostarczyć kampa­nie w mediach, pojawia się też sporo propagandy, czyli systematyczne­go rozpowszechniania idei i informacji dla wywołania szczególnego zainteresowania. Aby chronić naszą zdolność samodzielnego myślenia, powinniśmy poznać metody, jakimi posługują się autorzy kampanii w mediach. Ten rozdział opisuje wiele takich technik.Oszuści karciani posługują się pewnym trikiem — układają karty w taki sposób, aby uzyskać przewagę w grze. Podobnie dzieje się przy prezentowaniu faktów w przemówieniu, sporze, debacie — przedsta­wia się tylko te fakty, które popierają własny punkt widzenia, ignorując, czy nawet ukrywając lub negując fakty świadczące o słuszności prze­ciwnego poglądu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *