ZORGANIZOWANE ŚRODKI

Żadne źródło informacji na temat naszego złożonego świata nie jest całkowicie obiektywne — wolne od osobistych uczuć, ocen, wartości czy uprzedzeń. Każdy pisarz, mówca czy reporter selekcjonuje infor­macje, aby przekazać te, które uznaje za ważne. Jednak to, co jest waż­ne dla jednej osoby, może być nieważne dla kogoś (lub nawet uznane przez niego za błędne), kto opiera się na innym systemie wartości i po­siada inną wiedzę. Co więcej, wielu ludzi celowo relacjonuje wydarze­nia tak, aby oddziałać w określony sposób na słuchacza lub czytelnika. Celowe „urabianie” opinii stało się olbrzymim biznesem. Można wynająć specjalistów od „urabiania” opinii publicznej, reklamowania produktów, wywierania wpływu na postępowanie ludzi czy nastawie­nie do spraw publicznych. Wielu sprzedaje swoje usługi każdemu, kto ma pieniądze, aby im zapłacić.                         .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *