PRZEDSTAWIENIE ZMĘCZENIA

Zmęczenie przedstawione w postaci płynu w naczyniu ma odpływ, który odpowiada zmniejszaniu się zmęczenia w wy­niku odpoczynku.Odróżnia się zmęczenie obiektywne i subiektywne. Zmęczenie obiektywne jest sygnałem osiągnięcia mak­symalnego poziomu wydolności, mimo że nie oznacza ono konieczności przerwania pracy. Zmęczenie subiek­tywne jest często odczuwane przez ludzi, którzy zaw­sze skarżą się na zmęczenie mimo niewielkiego wy­siłku, a często i bez niego. Wskazuje to na fakt, że obiektywne objawy zmęczenia i jego odczuwanie nie są tym samym procesem. Zmęczenie w ujęciu fizjologicznym, jako zespół re­akcji ustroju, jest sygnałem ostrzegawczym przed nad­miernym przeciążeniem organizmu. Psychologia uży­wa niekiedy pojęcia znużenie dla określenia stanu psychicznego odpowiadającego zmęczeniu fizjologicz­nemu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *