ZMĘCZENIE

Zmęczenie stanowi reakcję człowieka na obciążenie. Typowe objawy zmęczenia, takie jak osłabienie uwagi, spostrzegawczości, spowolnienie myślenia, zaburzenia pamięci, przygnębienie, osłabienie, senność .wskazują na zmiany w korze mózgowej. Przy zmęczeniu reje­struje się obniżenie wydolności fizycznej i psychicz­nej, obniżenie motywacji pracownika. Dla przeciwdzia­łania zmęczeniu konieczny jest wypoczynek odpowia­dający wielkości zmęczenia. Schemat na ryc. 19 ilu­struje zespołowe działanie niektórych czynników zwią­zanych z warunkami bytowania i pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *