PRZYKŁADY Z RODZIN

Wyniki tych badań po­twierdzają przykłady dzieci z rodzin wielodzietnych, które często w porównaniu z jedynakami chronionymi przed wszelkimi trudami życia łatwiej pokonują wiele przeszkód, szybciej zdobywają wykształcenie i zawód, wcześniej usamodzielniają się, łatwiej przystosowują się do warunków zewnętrznych. To, co dziś uważamy za obciążenie, za trudność lub uciążliwość, może okazać się w niedługim czasie czyn­nikiem, którego pokonywanie ułatwia nam efektyw­ność działania (np. nauki języków obcych, zrobienie prawa jazdy, ukończenie kursu fotoamatorów). Powie­dzenie stosowane dla uzasadnienia trudów szkolenia w wojsku: „trudno na ćwiczeniach — łatwo w boju” uj­muje zasadę konieczności zdobywania doświadczenia, dla ułatwienia człowiekowi funkcjonowania w trud­nych sytuacjach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *