WIĘCEJ ZAJĘĆ

Lepiej mieć więcej zajęć i spieszyć się, niż ich nie mieć i nudzić się. Nuda może bardziej męczyć, gdyż zmusza do walki z aktualnym czasem, z którym nie ma co robić. Objawy nadmiernego pośpiechu i nudy A. Kępiński (1972) uznał za ujemne cechy współ­czesnej cywilizacji i za wskaźnik pewnego zneuroty- zowania społeczeństwa cywilizacji technicznej. Istnie­ją jego zdaniem, „urodzeni neurastenicy”, których męczy jakikolwiek obowiązek, praca, w ogóle życie. Przejawiają oni utrwalone postawy negatywne do oto­czenia, innych ludzi i niejednokrotnie do siebie sa­mych. Istnieją liczne dowody na to, że przystosowanie współczesnego człowieka do warunków cywilizacji przemysłowej staje się mniej skomplikowane, jeśli o- piera się ono na pogłębionej orientacji i doświadczeniu, zdobytym w pokonywaniu trudnych sytuacji, w jakich człowiek musi funkcjonować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *