WYSZŁO NA JAW

Jednak szybko wyszło na jaw, że stało się to w czasie rządów poprzedniego gubernatora — demokraty. Nelson ułożył fakty tak nieudolnie, że sam naraziłby się na uzasadniony kontratak Mar­tineza, gdyby został kandydatem demokratów na stanowisko guberna­tora.Zwróćmy uwagę, że w obu tych incydentach posłużono się nadge- neralizacjami. Zarzuty oparte były na przesłance, że gubernator stanu jest odpowiedzialny za przestępstwa popełniane przez więźniów na prze­pustce. Kiedy jednak sformułujemy to w ten sposób, staje się oczywi­ste, że przesłanka nie odpowiada rzeczywistości; faktem jest przecież, że rządzący nie wiedzą, co się dzieje we wszystkich podległych im biu­rach i nie są odpowiedzialni za każdą decyzję urzędników niższych szcze­bli. Współczesny świat jest tak złożony, że przywódcy zazwyczaj nie mają aż tak dużego wpływu na wydarzenia, jak to zazwyczaj wyobraża­ją sobie ludzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *