ODPOWIEDNIA REAKCJA

Odpowiednia reakcja na ten program miała zasadnicze znaczenie dla Dukakisa. On jednak popełnił fatalny błąd i nie potraktował tego dostatecznie poważnie. Film emitowano przez wiele tygodni i dużo osób obróciło się przeciwko Dukakisowi. Wyniki sondaży nagle zaczęły zmie­niać się na korzyść Busha. Kiedy Dukakis wreszcie zareagował, Geor- ge Bush zdążył już zneutralizować swój obraz jako mięczaka, a Duka­kis był postrzegany nie tylko jako ktoś, kto jest miękki w stosunku do zbrodniarzy, ale również jako człowiek słaby, niezdecydowany i nie­zdolny do podejmowania męskich decyzji — a takich oczekujemy prze­cież od prezydenta. Po tym wszystkim Bush nigdy już nie utracił pro­wadzenia. Podobny incydent miał miejsce w 1990 roku. Bill Nelson, poten­cjalny kandydat Partii Demokratycznej na stanowisko gubernatora Flo­rydy, próbował wykorzystać motyw przepustek, atakując republikań­skiego gubernatora Boba Martineza za przestępstwo popełnione przez więźnia na przepustce (także Murzyna), który zabił dwóch policjan­tów w czasie rabunku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *