PRAKTYCZNIE WSZYSKIE

Ten film może być uważany za wariant „pytania o bicie żony”: kan­dydat jest oskarżany o rzecz, za którą nie jest bezpośrednio odpowie­dzialny. Dukakis nie podjął decyzji o wypuszczeniu Willie Hortona, ale pośrednio był za nią odpowiedzialny, ponieważ, tak jak wielu gubernatorów (zarówno republikanów, jak i demokratów), z powodu tłoku w więzieniach popierał program wczesnego wypuszczania skaza­nych. Praktycznie wszystkie tego typu polityczne programy telewizyjne opierają się na układaniu faktów; kandydaci prezentują tylko swoje za­lety. Film o Willie Hortonie miał wywołać wrażenie, że Dukakis jest bezpośrednio odpowiedzialny za zbrodnie popełnione przez przestęp­ców na przepustkach, podczas kiedy zbrodnie takie zdarzały się w wie­lu stanach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *